galiciaunica Un recorrido semanal por Galicia, España.

EMILIO CAO, TROVEIRO DO SÉCULO XX

Esta vez tócame rescatar unha xoia de 1978, cando unha incipiente democracia permitía os troveiros do país cantar cancións paganas nas igrexas. Emilio Cao -a quen Galicia debe premiar polo menos cunha medalla- era o músico que mais frecuentaba ós templos porque dicía que tiñan unha especial sonoridade. I era certo. Non hai mais que volver a escoitar o seu San Xoan en Santa Uxía. Disto pasaron 44 anos e xa percorréramos a metade da nosa vida.